Obce

Most - Bechyňská duha

Krása údolí, výška skalních útesů porostlými stromy, vody řeky Lužnice, která se vine údolím a úžasný mostní oblouk, který se nad zrcadlící se vodou klene. Mostní oblouk, který připomíná oblouk duhy. Bechyňská duha, most výjimečný mezi mosty, jedinečný a úchvatný.

Bechyňská duha ve zkratce
navrhl Ing. Eduard Viktora (1880 - 1952), stavba probíhala 1926 - 1928, náklad tehdejších 6 miliónů korun, most slouží silniční a železniční dopravě; má dva obloukové pasy o rozpětí 90 m a vzepětí 38 m; výška patek 34 m, mostovka o celkové délce 224,8 m; most se klene nad 40 m hluboké údolí a nad hladinou řeky Lužnice; šířka mostovky je 8,9 m a na chodníky připadá 1,2 m na každé straně; rámové konstrukce přiléhají k hlavnímu poli po 13,5 m a po 15,5 m

Most - Bechyňská duha, stavba mostu - bednění Stavba mostu
V roce 2014 byly zahájeny přípravy detailního návrhu mostu. Dne 15.11.1925 zadalo Ministerstvo veřejných prací stavbu mostu firmě Hlava a Dr. Kratochvíl. Stavebníkem se stala okresní správní komise, hlavní dozor měl ministerský rada Ing. Karel Šiška. O urychlení stavby se zasloužili ministerský rada dr. Ing. Václav Janák a přednosta mostního oddělení ministerstva železnic dr. Ing. František Laušer.
Práce na mostu byly zahájeny v květnu 1926, obloukové pasy i se ztužidly byly vybetonovány do začátku prosince, ostatní betonářské práce byly dokončeny do závěru roku 1927a stavba byla dokončena v létě 1928. Unikátní byla dřevěná skruž pro výstavbu obloukových pasů, na kterou bylo použito 2200 m3 dřeva. Pro beton byl použit písek z Lužnice a štěrk z nedalekého kamenolomu Čermák. Během stavby žádný ze čtyř set dělníků nepřišel k většímu úrazu. Současně se stavbou mostu se prodlužovala železniční trať ze stávajícího koncového nádraží na pláni na levém břehu Lužnice do nového nádraží ležícího přímo ve městě a také nové příjezdní komunikace k mostu z obou stran. Most byl slavnostně otevřen 28.10.1928 k desátému výročí vzniku republiky.

Současnost mostu
Stal se součástí první elektrifikované trati v Čechách z Tábora do Bechyně, kterou projektoval Ing. František Křižík (1847 - 1941). Železniční kolej je umístěna ve východním (protivodním) okraji vozovky. Po dobu průjezdu vlaku je zastavena doprava na silnici číslo 122 směrem od Týna nad Vltavou do Bechyně přejezdovým zabezpečovacím zařízením, opačný směr železniční dopravy není průjezdem vlaku dotčen. Na mostě je tedy možná protisměrná jízda silničních vozidel a vlakové soupravy současně. V roce 2014 byl vyhlášen jako národní kulturní památka.

Máme pro vás připravenou cykloturistickou mapu Mikroregionu Bechyňsko 1:50 000.
Města, obce i zajímavá místa, značené turistické trasy i mnoho dalšího najdeme i na mapách, které vydává Klub českých turistů a to mapy číslo 71 a číslo 76. Tyto mapy vám můžeme zapůjčit.

Přejeme Vám hodně zážitků. Těšíme se na Vás. Na shledanou U Šibalů.

zpracovala Jana Šibalová