Okolí
Tisk článku

Blatskou krajinou na Borkovická blata

Výlet po blatské krajině poseté vesnicemi s domy zdobenými selským barokem autem a pěšky po naučné stezce Borkovickými blaty s vůní rašelinišť. Zážitek, který si můžete dopřát v dosahu našeho domu.

Blatskou krajinou na Borkovická blataNabízíme vám zážitek poznat minulost a přítomnost unikátní blatské krajiny. Budete mít možnost vidět jedinečnou sílu krajiny protkanou vesnicemi s domy bohatě vyzdobenými selským barokem, kde obyvatelé blat měli své vlastní nářečí, svůj kroj i své zvyky. Procházka po přírodovědné naučné stezce Borkovickými blaty ve vás zážitky z blatské krajiny ještě umocní. Určitě se Vám bude procházka líbit, neboť blata jsou krásná v každém ročním období.

Nezapomenutelný zážitek nám připraví jistě procházka po blatech, po rozmanitém zamokřeném území. Přírodovědná naučná stezka nás provede přírodní rezervací Borkovická blata. Stezka pro pěší je dlouhá téměř 6 km, vede po povalových chodnících. Najdeme tu odpočívadla a informační panely s přehlednými mapkami umístěné okolo naučné stezky. Panely nás budou informovat o vzniku i těžbě rašeliny, o jejím využití, o krajině blat, její floře i fauně a těšit se můžeme i na další zajímavosti. Uvidíme blatskou princeznu, uvidíme prostor vytěžený ruční těžbou i území revitalizované po průmyslové těžbě. Seznámíme se na ní s ojedinělou blatskou přírodou, s její florou i faunou, která je krásná v každém ročním období. Možná nejkrásnější procházka je na jaře, kdy rozzáří blata bílé květy okolíku rojovníku bahenního a jeho omamná vůně ovládne jejich okolí a něžné růžově zbarvené kvítky klikvy bahenní na kobercích rašeliníků. V jezírkách a tůňkách se nám ukážou žluté kvítky bublinatky jižní, drobné masožravé rostlinky. Krásná procházka je také na podzim, kdy krajina mění barvy a na kobercích rašeliníku lenošivě leží velké červené bobule klikvy bahenní jako poztrácené korálky. V každém ročním období nás majestátně uvítají lesy, které tvoří zejména borovice blatka, bříza a najdeme tu i smrk i borovici lesní. Vezmou nás pod svá „křídla“ a poskytnou nám ochranu.

Blatskou krajinou na Borkovická blata Blatskou krajinou na Borkovická blata Blatskou krajinou na Borkovická blata Blatskou krajinou na Borkovická blata

Zajímavosti na trase

Borkovická Blata - Rezervace Borkovická Blata byla vyhlášena v roce 1980 a nachází se v Třeboňské pánvi 2 km jihozápadně od Vlastiboře v nadmořské výšce 420 – 429 m. n. m., kde se rozprostírá na ploše 91 ha. Předmětem ochrany jsou unikátní zbytky původní přírody a to zejména rašeliniště s jedinečnými porosty borovice blatky. Najdeme tu i další významné druhy flory a fauny. Borkovické rašeliniště začalo vznikat před více než 10 000 lety. Blatská příroda se vyvíjela v atypických podmínkách, na zamokřených lokalitách, močálech a bahniskách. Dařilo se zde jen různým vlhkomilným rostlinám, mechům, rákosu, sítninám, ostřicím a dalším. Zbytky rostlin se nemohly v půdách chudých kyslíkem rychle rozkládat a mineralizovat, proto rašeliněly. Mocnost rašeliny dosahovala hloubky 4 - 8 m.
Rašelina z Borkovických Blat je stále využívána k léčební v lázních Bechyně k rašelinovým koupelím a k zábalům.

Borkovická architektura –  Unikátní malebná architektura spojená se životem a životním stylem na vesnici. Selské baroko neboli lidové baroko je naprosto svébytný sloh užívaný v Jižních Čechách během 19. století. Jednotlivé prvky baroka a klasicismu se tu objevují ve zcela specifických kombinacích. Řemeslně jsou výborně zpracovány a bohatě zdobí štíty většiny budov. Jedna z nejkrásnějších je oblast Soběslavských blat a zahrnuje několik obcí včetně Borkovic.

Záluží u Vlastiboře - Obec leží na okraji Borkovických blat. Dochovala se zde celá řada selských usedlostí vystavěných ve stylu selského baroka s vysokými, bohatě zdobenými štíty a průčelími. Najdeme zde soukromý skanzen Blatska, který přibližuje způsob života lidí v tomto malebném území. Kovárnu a loutkářské muzeum najdeme přímo na návsi. Uvnitř nás uvítá kovárna s původním vybavením a se sbírkou kovářského nářadí a ve stavení uvidíme typickou blatskou světnici s černou kuchyní. Je zde také loutkářský ateliér a expozice starých loutek a betlémů.

Jak se na Borkovická Blata z našeho pronájmu dostanete?

  • autem přes obce Senožaty u Bechyně, Bechyně, Sudoměřice u Bechyně, přes Černickou oboru, přes Svinky, Vlastiboř, Záluží u Vlastiboře a odbočíme směrem na Mažice a na parkovišti odstavíme auto a projdeme si pěšky 5 km dlouhou naučnou stezku

Máme pro vás připravenou cykloturistickou mapu Mikroregionu Bechyňsko 1:50 000.
Města, obce i zajímavá místa, značené turistické trasy i mnoho dalšího najdeme i na mapách, které vydává Klub českých turistů a to mapy číslo 71 a číslo 76. Tyto mapy vám můžeme zapůjčit.

Přejeme vám hodně zážitků. Těšíme se na vás a na shledanou u nás U Šibalů.

zpracovala Jana Šibalová

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
borkovicka-blata.jpg 1853 Kb
Tisk článku