Informace
Tisk článku

Kompost na zahradě

Kompostování je přirozené. Zapadá totiž do koloběhu života. Vzniku a zániku. Na zahradě vyroste rostlinka, která si vezme z půdy živiny. Když se vyčerpá a zvadne, přidáte ji do kompostu. Tam se rozloží a kompost živiny vrátí zase zpátky do půdy. A tak to jde stále dokola.

Trochu teorie
Kvalita půdy je určující pro kvalitu potravin a zdraví lidí. Hlavní funkcí půdy je nejen produkce potravin, ale především zadržování vody v krajině. V České republice se 91 % veškeré dostupné, pitné vody nachází právě v půdě. Změny vodního režimu v půdě jsou jedním z největších problémů dneška. Ke změnám dochází zastavováním území, odvodňováním a nevhodným hospodářským využíváním půdy způsobujícím její utužování a vodní erozi. Vodní erozí je v ČR ohroženo téměř 50 % zemědělské půdy. Jednou z cest, jak pečovat o půdu a její vodozádržnost, je využívání organických zbytků z domácností a firem na výrobu organického hnojiva a humusu a jeho aplikací do půdy. Nejjednodušší formou zpracování organických zbytků je kompostování. Bioodpad je jediným druhem odpadu, který lze v domácích podmínkách velmi kvalitně recyklovat na cenné organické hnojivo. Právě na tuto jedinečnost zapomínáme, když bioodpad jako součást směsného komunálního odpadu vyvážíme na skládky nebo do spaloven. Zcela zbytečně tak utrácíme peníze za svoz, platíme za skládkování či spalování a přitom se ochuzujeme o potřebný kompost.

My kompostujeme

Na naší zahradě byl vždy kompost pro ukládání rostlinného odpadu a zbytků zeleniny i ovoce z kuchyně. Kompostování má u nás dlouholetou tradici. Kompost k nám na naší zahradu prostě patří. 

Kompost je část zahrady, se kterou se potkáváme téměř denně. Celoročně nosíme na kompost zbytky biologických odpadů z kuchyně. Na jaře začíná kompostovat posekaná tráva, štěpky z prořezávky ovocných stromů a doplňuje se rostlinným odpadem ze záhonků. V létě je hlavní surovinou  tráva, zbytky rostlin a piliny. Piliny vznikají při přípravě dřeva na topnou sezónu, na topení v krbových kamnech. Na podzim tvoří část kompostu tráva, ale hlavně spadané listí. V zimě kompostujeme listí. Zetlelý zkompostovaný materiál na jaře nebo na podzim překátrujeme a používáme na záhony, do truhlíků, k ovocným stromům, k bobulovinám, ke keřům, na přihnojení trávníku nebo na vyrovnání terénu. Každoročně využíváme uzavřenou jednu nebo dvě části kompostu na pěstování zeleniny nebo květin. Je to úžasný vyvýšený záhon a snadno se na něm pracuje. Nemusíme ohýbat svůj hřbet a pěstování na něm jde téměř samo. Na kompostu roste zelenina a už tu kvetly nádherné hvozdíky, tulipány nebo gladioly.

Co přinést na kompost?
odřezky, slupky a zbytky zeleniny i ovoce, kávová sedlina, vylouhovaný čaj, skořápky z vajec

Co do kompostu nepatří?
oleje, tuky, kosti, zbytky masa ani kůže

Kompost na zahradě Kompost na zahradě Kompost na zahradě

Náš kompost má 4 stejné komory pro ukládání biologického odpadu. Každá z komor je o rozměrech 2,00 m x 2,00 m a výšce 1,00 m. Kompost je vyroben z ocelových trubek a U profilů, do kterých jsou zasunuty betonové desky. Tři strany kompostu jsou na pevno a jedna strana je vysouvací pro lepší manipulaci se zetlelým materiálem. 

Můžete kompostovat společně s námi. I Váš biologický odpad z kuchyně můžete donést na náš kompost. Děkujeme. 

Těšíme se na shledanou. U Šibalů

 

Tisk článku