Informace

Symboly

Po příjezdu k nám Vás jako první uvítá symbol čtyřlístku. Uvidíte ho na štítech našich budov. Na zdech i na střechách jsou slunce. Malá, velká, jednobarevná i hýřící všemi barvami. Jsou tu sluneční hodiny i hodiny s paprsky zakončené lesklým broušeným sklem. Symboly slunce a čtyřlístku Vás budou provázet téměř na každém kroku.

Čtyřlístek
Čtyřlístek je symbolem štěstí. Jeho čtyři lístky symbolizují roční období, přírodní živly. Jeho lístky jsou voda, oheň, země a vzduch. Čtyřlístek a jeho lístky také znamenají víru, naději, lásku a štěstí. Má nosit štěstí, lásku, peníze a chránit majetek. Má ochraňovat před zlem, nenávistí, únavou a přírodními živly. Použili jsme čtyřlístek pro symbolickou ochranu našeho rodinného domu. Přeji všem, ať všem v našem domě přináší štěstí a lásku a všechny nás v našem domě ochraňuje.

Slunce
Slunce představuje jasné světlo, které chrání i v největší temnotě. Je zdrojem světla a tepla. Rozdává životadárnou energii pro všechny rostliny a živočichy. Bez slunce by na Zemi neexistoval život. Slunce je symbolem plodnosti, vitality a odvahy, ale i osobní síly důstojnosti a vůdcovství.

Těšíme se na Vás. Na shledanou u nás U Šibalů v Haškovcově Lhotě.

zpracovala Jana Šibalová