Tipy na zážitky

Po řece Vltavě

Láká vás výlet na lodi? Chcete si prožít zážitek, který nabízí vyhlídková plavba po řece? Řeka Vltava je tu právě pro vás. Je vhodná pro všechny milovníky lodí, milovníky nádherné přírody i romantiky a je vhodná pro všechny věkové kategorie, kde každý si může přijít na své. Vyhlídkovou plavbu a krásný výlet po řece Vltavě je další ze zážitků, který si můžete užít nedaleko našeho domu.

Po řece VltavěKaždodenní pravidelné okružní výletní plavby po řece Vltavě Vám umožní strávit příjemné chvíle na palubě lodi a prohlédnout si město Týn nad Vltavou a  jeho přírodní krásy v okolí z úplně jiného pohledu. Po proudu s námi můžete doplout až k soutoku Vltavy s Lužnicí nebo proplout plavební komorou na vodní dílo Kořensko s krátkou plavbou po hladině Orlické přehrady. Záleží jen na Vás, kterou z námi nabízených tras si vyberete.

Nasedat jedeme a dozvíme se, na čem se budeme plavit a dozvíme se o historii lodí.

Zajímavosti na trase

Týn nad Vltavou  je jedním z nejstarších sídel na jihu Čech. Město je rozloženo po obou březích řeky Vltavy, nedaleko jejího soutoku s Lužnicí. Počátky Týna nad Vltavou se datují již do první poloviny XI. století, kdy bylo území v majetku pražského biskupství. Bylo zde vybudováno opevněné sídlo biskupského správce a v jeho blízkosti se rozrostla osada. Na místě původního správního sídla byl v první polovině XIII. století založen hrad. Hrad zanikl koncem XVII. století, dnes můžeme na jeho místě spatřit renesanční kamenný most, hradní příkop a pozůstatky valů.
K roku 1229 se vztahuje první písemná zpráva o městě, která mimo jiné zmiňuje dřevěný most, tehdy jediný na úseku Vltavy mezi Českými Budějovicemi a Prahou. Město bylo v průběhu historie významné rovněž jako překladiště soli z gmundenské oblasti, byly zde postaveny dvě solnice, sůl se zde skladovala i prodávala. K přepravě soli a dalšího zboží byly používány jak lodě, tak vory. Vltavotýnsko zůstalo centrem vorařství až do počátku XX. století.
Město Týn nad Vltavou je významným střediskem kulturního dění. V centru je možné navštívit Městské muzeum (expozice regionu, historických loutek a vltavínů) a prestižní Městskou galerii U Zlatého slunce (dříve ART CLUB), v níž vystavují přední čeští výtvarní umělci.
Tradici získaly rovněž každoroční koncerty vážné hudby v chrámu sv. Jakuba. Město se může také pochlubit otáčivým hledištěm. Divadelní společnost Vltavan zde pořádá svá představení, která každoročně po celou letní sezónu navštěvují tisíce diváků.

soutok Vltavy a Lužnice – U obce Neznašov, 3 km od Týna nad Vltavou, se stékají dvě největší jihočeské řeky, Vltava a Lužnice. Lužnice ústí z pravého břehu do Vltavy. Koryta obou řek se výrazne změnila po napuštení přehradní nádrže Orlík v 60. letech 20. století a po vybudování přehradního stupně Kořensko v letech osmdesátých. Hranolovitá Boží muka, strežící soutok, musela být pred zatopením chráněna vysokým betonovým soklem.
Váže se k nim místní pověst, podle níž právě na tomto místě dostihlo vojsko krále Václava II., povolané týnskými měštany, tlupu loupežníku, která sužovala zdejší kraj. Lupiči i s jejich vůdcem byli popraveni a na místě následně vztyčena Boží muka. První skutečně doloženou zmínku o této památce máme z konce 18. století, kdy byla nazývána Statue sv. Jana. Pravděpodobně tedy souvisela s čilým obchodním plavebním ruchem na Vltavě i Lužnici, neboť sv. Jan Nepomucký je patronem řemesel spjatých s vodou, tedy i vorařů.
Obchodní ruch na obou řekách dokladují rovnež archeologické nálezy. Přímo na soutoku byly nalezeny pozůstatky osady ze starší doby bronzové. Dochovaly se stopy kovolitectví a rázovitá keramika, která naznačuje kontakt se středním Podunajím. Pravděpodobně se sem dostala právě prostřednictvím pravěkých obchodníků. Lokalita je dnes z větší části zatopena vodou, archeologické nálezy jsou součástí sbírek Městského muzea.
Je možné, že pravěká osada souvisela s blízkým hradištem u sv. Anny (na protejším břehu Vltavy, při ústí Bohunického potoka). Hradiště se nachází v nadmořské výšce 390 m nad mořem, dochoval se z něho mohutný val s vnějším příkopem na jihovýchodní straně. Podle místní pověsti se nejedná o hradiště, ale mohylu, v níž byla uložena k poslednímu odpočinku bájná knežna Libuše.

zdroj: http://vyhlidkoveplavbyvltava.cz/ , http://www.tnv.cz/

Přejeme krásnou plavbu a mnoho nezapomenutelných zážitků. 

zpracovala Jana Šibalová

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
jizdni-rad-zari-rijen-2017.pdf 224.3 Kb