Obce
Tisk článku

Kostel sv. Michala a hřbitov v Bechyni

Zvu vás na procházku po stopách minulosti obyvatelstva z Bechyně a okolí. Půjdeme z náměstí na sever za městské hradby do Michalské ulice prohlédnout si kostel sv. Michala a hřbitov. Každý z pomníků nese svůj příběh, příběh osoby nebo celé rodiny. Některé ze zajímavých příběhů, které jsou známé nám připomíná panel u vchodu do hřbitova. Některé z příběhů čekají na své připomenutí a mnoho z příběhů nám zůstane navždy utajeno a zahaleno tajemstvím. Zřejmě proto mají stará pietní místa své kouzlo a nostalgii, neboť každý z návštěvníků vchází od říše fantazie. Pozvánka na krátkou procházku za poznáním v blízkosti našeho pronájmu.

Procházka po pietním místě nás může obohatit v pohledu do minulosti i ovlivnit naši přítomnost. Každý pomník připomíná osobnosti, kde všichni byli součástí naší historie.  Můžeme najít v každém pomníku příběh obyvatele města Bechyně a jeho okolí, můžeme si vytvářet příběhy sami, podle vzhledu místa, můžeme najít mnoho zajímavých pohledů na propojení minulosti a současnosti, je to jenom na nás.

Kostel sv. Michala
Kostel sv. Michala a hřbitovMimo historické jádro těsně u severní městské hradební zdi v Michalské ulici se nám v celé své kráse ukáže hřbitovní kostel sv. Michala. Patří k architektonickým zajímavostem Bechyně a představuje jednu z našich raně barokních staveb. Hřbitovní kostel sv. Michala nechal v létech 1667 - 1670 postavit Jan Norbert ze Štenberka, což dosvědčuje hvězda nad hlavním vchodem. Jméno stavitele se nedochovalo, ale lze se domnívat, že jím byl Antonio de Alfieri, který působil v tomto období v jihočeské oblasti.
 

Kostel sv. Michala a hřbitovKostel sv. Michala a hřbitovOsnovu stavby tvoří loď, na níž severně navazuje polokruhové kněžiště a k jihu je situován kůr a hlavní vchod. Východně a západně od presbyteria byly přistavěny dva pětiboké prostory, z nichž jeden sloužil jako sakristie. Vnější plastická výzdoba byla doplněna o cihlovou střechu s osmihrannou lucernou krytou plechem s opěrkami. Hlavní průčelí je zvýrazněno štítovou přístavbou se dvěma hranolovými věžemi, které jsou pokryty jehlancovými plechovými helmicemi.

Je zde hlavní oltář sv. Michala, postranní oltáře mají obrazy sv. Floriána, sv. Fabiána a sv. Šebestiána. Vnějšek chrámu byl pěkně vyzdoben.  Původní zvony byly v první světové válce rekvirovány a v roce 1925 daroval dva nové zvony František Šmidinger.

Kostel není volně přístupný veřejnosti a otevírá se příležitostně.

Hřbitov
Kostel sv. Michala a hřbitovStarý hřbitov, jak se mu v Bechyni říká, se nachází v těsné blízkosti kostela sv. Michala a vchod na hřbitov je z Michalské ulice. Sloužil městu Bechyně a okolí až do roku 1966. V centru hřbitova je litinový kříž na žulové podstavci, který je osazen litinovými doplňky, pietou a korpusem Krista.
Na hřbitově je možné nalézt mnoho náhrobků významných občanů z Bechyně a okolí, správců zámku i lesů, notářů, lékařů, učitelů, živnostníků, řemeslníků a dalších. Mnohé z těchto náhrobků jsou ozdobeny výtvarně velmi zajímavými reliéfy či sochami. Starý hřbitov se všemi pomníky, hrobkami i hroby tvoří nezaměnitelnou atmosféru nostalgie pietního místa. Najdeme tu velké množství litinových křížků, které nás zaujmou svými tvary, rozměry i výzdobou. V rohu hřbitova je stále ještě možné vidět zchátralou budovu márnice, která byla postavena na počátku 20. století a byla v minulosti používána i jako komora pro pitevní účely.

V roce 2014 byla opravena koruna severní ohradní zdi. Zeď byla očištěna od náletové zeleně a byly doplněny poškozené části zdi a zpevněny. Na vytvořené rovině horní části zdi byla osazena cihlová hlava, na kterou byly použity původní tvarovky a chybějící byly doplněny novými cihlami. Opravená hlav zdi byla ošetřena proti působení vody.

Hřbitov je volně přístupný veřejnosti v denní dobu, v nočních hodinách je uzamčen.

V příloze článku můžete najít mapku města Bechyně s označením zajímavých míst, kde číslo 4 je kostel sv. Michala a hřbitov.

zpracovala Jana Šibalová

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
mapka-bechyne.doc 609.3 Kb
Tisk článku