Tipy na pěší výlety
Tisk článku

Po stopách vodárenské soustavy

Výlet po stopách vodárenské soustavy v Bechyni a okolí budované v letech 1926 až 1928 a zastavení u dvou architektonicky různých vodojemů vybudovaných v okolí Bechyně. Výlet pro milovníky přírody i pro obdivovatele technických památek je zážitek, který můžete využít z dosahu našeho domu.

Vodojem je vodárenský objekt pro akumulaci vody. Účelů pro výstavbu vodojemu může být několik. Může být vybudován pro vyrovnání rozdílů mezi přítoky z vodního zdroje a odběry spotřebitelů nebo zajištění potřebného tlaku na vodovodní síti a také pro zabezpečení dostatečné rezervy vody pro případ požáru. Vodojemy se mohou budovat jako podzemní či nadzemní, v rovinatém území se staví vodojemy věžové.

Po stopách vodárenské soustavy - žitné pole a modré nebeVěžový vodojem stojí ve výšce 426 m.n.m. v polích v blízkosti obce Senožaty u Bechyně. Tyčí se majestátně nad polem a okolní vzrostlé lípy mu dělají společnost. Škoda, že při bližším prohlédnutí stavba vodojemu trochu ztrácí na své majestátnosti, protože stavba chátrá.

Výška vodojemu je okolo 20 metrů a ve výši asi 15 metrů nese železobetonovou nádrž o objemu 50 m3. Byl vystavěn na základové desce o průměru 6,8 m a tloušťce 0,50 m zasazené v hloubce 2,50 m. Dřík vodojemu je kruhového půdorysu a jeho těla vystupuje šest sloupů, které jsou se dříkem spojeny. Vstup do vodojemu je ze severozápadu, nad vstupem je jednoduchý ozdobný půlkruhový portál. Spodní část dříku je obložena lomovým kamenem. Přibližně v jedné třetině od země je dřík přerušen jednoduchou římsou a sloupy se mírně zužují. Ve dříku jsou osvětlovací okna. Válcový plášť s reservoárem je zakončen tvarovanou kopulovitou střechou s větrací lucernou a hromosvodem. Samotný reservoár má uprostřed kruhový průlez s ocelovým žebříkem a potrubím. Omítky vodojemu jsou hladké.

Vodojem byl postaven v roce 1926 a měl sloužit jako součást vodárenské soustavy pro obce Senožaty a Haškovcova Lhota. Stavba vodojemu byla v provozu jen krátce a s provozem byly problémy, neboť vodojem tekl. Jak mi vyprávěla moje babička, přišla válka, vodojem vypustili a po válce už vodojem nikdo zpátky nenapustil a ani nikdo neprovedl opravy. Také k tomu zřejmě přispěla skutečnost, že vodojem nebyl pro zajištění tlaku na vodovodní síti potřeba, i když byl právě pro tento účel vybudován.

Po stopách vodárenské soustavy - vodojem u Senožat, konstrukce stavby Po stopách vodárenské soustavy - vodojem u Senožat, konstrukce vrchní části stavby Po stopách vodárenské soustavy - vodojem u Senožat, konstrukce spodní části stavby Po stopách vodárenské soustavy - vodojem u Senožat, konstrukce vrchní části stavby, jímací nádrž Po stopách vodárenské soustavy - vodojem u Senožat, pohled na louky a pole kolem

V současnosti stojí ve společnosti již vzrostlých lip a čeká na svoji příležitost. K vodojemu nevede komunikace, ale dojdeme k němu z Haškovcovy Lhoty procházkou cestou nedaleko božích muk a část i po mezi rozdělující pole. Od našeho domu je vodojem ve vzdálenosti 1,5 km. Vodojem si můžeme prohlédnout pouze z venku, pro bezpečnost jsou již zazděné vstupní dveře i okenní otvory ve spodní části vodojemu. Já ho znám i zevnitř, kdy jsem mohla vylézt až nahoru a malými okénky si prohlížet krajinu z výšky.

Vodojem Na Šibeničním vrchu - projektová dokumentace, pohledVodojem u komunikace z Bechyně na Opařany se nachází na malém kopečku zvaném Šibeniční vrch je umístěný z menší části v podzemí a větší část je nadzemní. Svým architektonickým stylem a růžovou barvou zaujme určitě každého. Vodojem v současné době neslouží k zajištění dostatečné rezervy vody, ale část stavby vodojemu je stále využívaná. Pokud dojdeme blíže k vodojemu zjistíme, že stavba vodojemu chátrá a ztrácí zubem času na své kráse a majestátnosti. V okolí vodojemu se opravuje v místě původní oplocení a můžeme doufat, že i stavba vodojemu bude opravena.

Vodojem Na Šibeničním vrchu - projektová dokumentace, řezVodojem byl postaven v roce 1926 v barokním stylu a má objem 300 m3. Vodárenská soustava byla vybudovaná v letech 1926 až 1928 pro zásobování vodou okolní obce i obec Haškovcovu Lhotu. Částečně zapuštěný vodojem na Šibeničním vrchu u Bechyně a věžový vodojem u Senožat byly součástí této vodárenské soustavy. Vodojem je v nadmořské výšce 431 m.n.m., ale tlak vody nebyl dostatečný, aby mohl zásobovat vodou spotřebitele v Bechyni a okolí.

Pitná voda byla jímána sběrnými zářezy v lese u Bechyňské Smolče a vedena gravitačně až do vodojemu na Šibeničním vrchu. Vodou byly zásobováni například i obce Senožaty a Haškovcova Lhota. S rostoucí spotřebou vody byla v roce 1932 v Sudoměřicích u Bechyně vybudována studna a čerpací stanice. Voda z této čerpací stanice byla čerpána do přivaděče z Bechyňské Smolče do vodojemu na Šibeničním vrchu. Voda ze studny u Sudoměřic u Bechyně je dodávána do vodovodní sítě města Bechyně a okolních obcí i dnes, jen vodárenská soustava se rozšířila o nové potrubí vybudované okolo komunikace ze Sudoměřic do Bechyně.

Vodojem Na Šibeničním vrchu - pohled na vodojem přes silnici Vodojem Na Šibeničním vrchu - pohled na vodojem rozkvetlé bílé kopretiny na louce rozkvetlé modré zvonečky na louce - luční kvítí

Pokud se postavíme zády k vodojemu a podíváme se do polí severním směrem uvidíme v poli remízek tvořený keři i stromy. Podle vyprávění mojí babičky v těch místech na konci druhé světové války dopadla bomba a vybuchla.

V současnosti stojí těsně vedle komunikace a v sousedství elektrické rozvodny. K vodojemu vede komunikace, ale dojdeme k němu i z Haškovcovy Lhoty procházkou cestou a část i po komunikaci vedoucí k mlýnu Na Prádle. Od našeho domu je vodojem ve vzdálenosti 3 km. Vodojem si můžeme prohlédnout pouze z venku, pro bezpečnost jsou zajištěné vstupní dveře i okenní otvory. Na jaře a v létě je nádherný pohled na vodojem a okolní val, protože celý val je pokrytý lučními květy a bílými květy kopretiny.

Máme pro vás připravenou cykloturistickou mapu Mikroregionu Bechyňsko 1:50 000.
Města, obce i zajímavá místa, značené turistické trasy i mnoho dalšího najdeme i na mapách, které vydává Klub českých turistů a to mapy číslo 71 a číslo 76. Tyto mapy vám můžeme zapůjčit.

Přejeme vám hodně zážitků. Těšíme se na vás a na shledanou u nás U Šibalů.

zpracovala Jana Šibalová

Tisk článku