Obce
Tisk článku

Senožaty u Bechyně

Jihočeská vesnička Senožaty se nám představí přímo z komunikace, která ji protíná. Přinášíme vám trochu z její historie, trochu z její současnosti, trochu z našeho pohledu.

Obec Senožaty náleží k obci Bechyně a je od ní vzdálena 3 km. Obec protíná komunikace II/122 z Bechyně do Opařan. Obec je položena ve výšce 426 m.n.m. a rozprostírá se na 255 ha.

Historie obce
Z historie obce je zajímavý rok 1634, kdy tamní grunt daroval František hrabě ze Šternberka urozenému Vojtěchu Perghammerovi za věrné služby a osvobodil jeho i dědice od roboty. Vojtěch Perghammer byl roku 1647 hejtmanem panství Bechyňského. Rod Perghammerovský však dvůr neudržel a roku 1669 jej koupil zpět rod ze Šternberka a to Jan Norbert. Od roku 1864 byl dvůr pronajat Karlu Valtrovi, purkmistru města Bechyně i s hospodou a to až do roku 1870.

Senožaty u Bechyně Senožaty u Bechyně Senožaty u Bechyně Senožaty u Bechyně Senožaty u Bechyně 

Současnost obce
V současné době má obec kolem 105 obyvatel, kteří žijí ve 52 domech. Obec nemá svůj obecní úřad, náleží k městu Bechyně. V obci je zaveden elektrický proud, je tu veřejný vodovod, veřejná kanalizační síť, komunikace jsou ve velmi dobrém stavu. Uprostřed návsi stojí kaplička a upoutá nás svým nově opraveným vzhledem. Je to zděná kaplička se zvoničkou, nad vchodem je křížek, střecha je tvořena pálenou taškovou krytinou nad kterou vystupuje báň se zvonem.

Senožaty u Bechyně K obci Senožaty patří i samota Větrov, která se nachází v lese zvaném Borečný a najdeme tam několik chalup, klid a zajímavou zvoničku.

zpracovala Jana Šibalová

Tisk článku