Obce
Tisk článku

Haškovcova Lhota - obec

Malebná jihočeská vesnička Haškovcova Lhota ukrytá v krásném kraji. Přinášíme vám trochu z její historie, trochu z její současnosti, trochu z našeho pohledu.

Katastr obce leží 4,7 km severně od Bechyně. Obec je položena ve výšce 416 m.n.m. a rozprostírá se na 303 ha.

Obec Haškovcova Lhota - pohled na náves plnou slunce s duhou na oblozeObec se nachází 1 km od komunikace II/122 z Bechyně do Opařan. Okolo obce se rozprostírají pole a louky, které postupně přecházejí do rozsáhlých hvozdů. Jsou tu dvě vodní plochy, kde první vodní plocha se nám ukáže na návsi - opravená požární nádrž na návsi a druhá vodní plocha je rybník, který se nachází na severní straně vesnice nazývaný  "V jezerách". Nedaleko obce se krajinou vine řeka Smutná a svou pouť končí v Bechyni, kde ústí do řeky Lužnice.

Historie obce
Byl zde původně vystavěn panský dvůr a vedle dvora byli usazení deputátní dělníci, kterým byly darovány panské pozemky a na určitou dobu „lhůtu“ osvobozené od všech poplatků.

Jméno "Haškovcova" bylo odvozeno od prastarého rodu Haškovců, kteří zde sídlili.

Roku 1477  Burian z Lažan dostal svůj dědický, bratrský a otcovský díl, od svých bratrů Václava a Voldřicha. Burian z Lažan dostal pustou tvrz v Podolí, dvůr poplužní, zpustlou ves Lhotu a dvory v Borovanech a Ratajích. Jeho rod zde nejspíš vládnul až do roku 1569. Historické prameny uvádí, že v tomto roce se stala obec Lhota novým majetkem Petra Voka z Rožumberka a náležela k jeho panství.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1511 a roku 1598 se dostala obec oficiální název Haškovcova Lhota. Přes Lhotu vedla zemská obchodní stezka z Mirotic přes Orlík, Milevsko, Sepekov, Hánov, Srlín, Rataje, Lhotu, Bechyni do Soběslavi.

Haškovcova Lhota - obec - objekt bývalé školy na konci vsiRoku 1927 se začalo se stavbou školy, do té doby děti chodily do školy v Ratajích. Asi za 5 let byla škola dostavěna. Škola v dnešní době již neslouží k účelům k jakým byla postavena, ale je využívána jako rodinný dům. Spolek dobrovolných hasičů byl založen roku 1903. V obci je knihovna, která byla založena roku 1924 a má cca 100 svazků. Tato knihovna je provozována do dnešní doby a je součástí Městské knihovny v Táboře.

Současnost obce

V současné době má obec kolem 70 obyvatel, kteří žijí ve 46 domech. Obec má svůj obecní úřad. V obci je zaveden elektrický proud, je tu veřejný vodovod, veřejná kanalizační síť, komunikace jsou ve velmi dobrém stavu. V dolní části návsi je kaplička. Na horní části návsi je malé dětské hřiště pro děti včetně trampolíny a celá náves je upravená.  Okolo cesty směrem k rybníku V jezerách je nově vysázená alej. Na polích hospodaří soukromý zemědělec a máte možnost vidět na lukách pasoucí se skot. V obci je menší pila s dřevovýrobou palet. Odpočinout si a najít klid a pohodu můžete najít v našem pronájmu U Šibalů.

Čím vás může Haškovcova Lhota zaujmout? sakrální památky v obci, boží mukaArcheologická naučná stezka, Podzimní Švestkovkou, Bechyňské kouleřeka Smutná, Po stopách vodárenské soustavy

Haškovcova Lhota - obec - náves s kapličkou Haškovcova Lhota - obec - pohled z návsi dolů Haškovcova Lhota - obec - kaplička u č. p. 15 Haškovcova Lhota - obec - kaplička u č. p. 12

Máme pro vás připravenou mapku Bechyně i cykloturistickou mapu Mikroregionu Bechyňsko 1:50 000.
Města, obce i zajímavá místa, značené turistické trasy i mnoho dalšího najdeme i na mapách, které vydává Klub českých turistů a to mapy číslo 71 a číslo 76. Tyto mapy vám můžeme zapůjčit.

Přejeme vám hodně zážitků. Těšíme se na vás a na shledanou u nás U Šibalů.

zpracovala Jana Šibalová

Tisk článku