Obce
Tisk článku

Muzeum turistiky v Bechyni

Židovská synagoga v Bechyni již léta nesloužila svému původnímu účelu a po celkové opravě budovy našla synagoga nové využití. Navštívit jí můžeme všichni, neboť je zde umístěno první muzeum turistiky v České republice. Muzeum turistiky se mi líbí, je to pěkné propojení minulosti se současností. Zveme vás do muzea za poznáním v blízkosti našeho pronájmu.

Klub českých turistů dlouhá léta hledal vhodnou budovu k umístění a provedení svého vlastního muzea, které by mapovalo vznik, vývoj i současnost turistiky v České republice. V roce 2006 si pronajal původní budovu synagogy a v červenci 2006 v synagoze otevřel první muzeum turistiky v České republice. Muzeum turistiky se nachází v široké ulici č.p. 48 v Bechyni.

Muzeum turistiky v BechyniV hlavní lodi synagogy jsou nám nabídnuta přehledně zpracovaná významná místa v historii české turistiky a součásti infrastruktury potřebné pro turistiku, které ve své dlouhé historii Klub českých turistů vybudoval. Je tu celkový přehled chat, které Klub českých turistů vlastnil v roce 1948 před jeho zrušením. Také zde nalezneme informace o hradních zříceninách, které se zachovaly díky dobrovolné činnosti členů Klubu českých turistů při jejich záchraně, uvidíte historické části turistického značení z přelomu 19. a 20. století, celkový přehled o současném systému značení turistických tras. Poznáme historii i současnost měsíčníků časopis turistů Turista, který vychází nepřetržitě od roku 1889. Přečteme si životopisy významných historických osobností, které se zasloužily o českou turistiku, stejně tak jako popisy historie 15 nejvýznamnějších odborů klubu. Na dalších panelech se seznámíme s historií vzniku nejstarších evropských turistických klubů. Uvidíme velkou sbírku turistických odznaků, příklady turistických průvodců Klubu českých turistů z přelomu 19. a 20. století a příklady map z 20. a 30. let 20. století.

V čele výstavního prostoru určitě nás všechny zaujme poloplastická mapa Česka, kde jsou vyznačeny všechny existující rozhledny. Barevně jsou rozlišeny rozhledny dřevěné, kamenné nebo cihlové a ocelové. Před mapou je umístěn ovládací panel a pomocí panelu je možné najít postupně konkrétní rozhlednu nebo rozhledny v jednotlivých krajích nebo rozhledny v jednotlivých pohořích. Po výběru naší rozhledny se rozhledna zobrazí na velké plazmové obrazovce, která je umístěná nad mapou. Někdy je možné najít i snímek starší rozhledny, která v daném místě stála. Vedle obrázků jsou pak zobrazena historická a technická data rozhleden.

V roce 2007 dále zakoupil Klub českých turistů sousední budovu č.p. 49 v Široké ulici vlevo od synagogy a v její části otevřel v roce 2008 stálou výstavu ke 120. výročí založení Klubu českých turistů. Expozice v prvním patře sousední budovy nás seznámí s historií vzniku Klubu českých turistů v roce 1888, s historií prvního zahraničního zájezdu klubu a s úžasnými úspěchy klubu na Jubilejní výstavě v Praze v roce 1891, kde byla prezentována rozhledna na Petříně, lanovka na Petřín, pavilon klubu na výstavě, který byl přenesen vedle rozhledny na Petříně a slouží dnes jako bludiště. Seznámíte se s jednotlivými etapami vývoje klubu, s postupným rozvojem časopisu a jeho významnými redaktory, se vznikem Klubu československých turistů v roce 1918, s členstvím prezidenta T. G. Masaryka v klubu jako zakládajícího člena, s rozvojem pěší turistiky v průběhu prvních 60 let činnosti klubu a rozvojem lyžařské turistiky a lyžování, s rozvojem turistiky na Slovensku i na Podkarpatské Rusi, s činností KČST na území s národnostními menšinami a můžete si prohlédnout tabuli – Síň slávy české turistiky, s portréty významných osobností české turistiky od roku 1888 až do současných dní (uvedeny mohou být pouze osobnosti, které již nežijí). Na výstavě se můžete seznámit i s dobovými prvky turistické výstroje a výzbroje.

Otevírací doba je v červenci a v srpnu každý den 9:00 – 12:30 a 13:00 – 17:00 mimo pondělí, kdy je zavřeno a v měsících květnu, červnu, září a říjnu je otevřeno s sobotu a v neděli ve výše uvedenou hodinu. Doporučuji otevírací dobu ověřit před návštěvou muzea na internetových stránkách Klubu českých turistů nebo v časopise Turista.

zdroj: internetové stránky Klubu českých turistů

zpracovala Jana Šibalová

Tisk článku