Okolí
Tisk článku

Černická obora

Lákáme vás k návštěvě nejstarší přírodní rezervace, do lesa i k rybníkům. Zveme vás na výlet do chráněného území, na procházku nedaleko našeho domuí s popisem zajímavých míst v okolí.

Černická oboraPřírodní památka Černická obora leží na východ nedaleko obce Sudoměřice u Bechyně u Loveckého zámečku a bývalé hájenky, která v dnešní době slouží jako zázemí golfového hřiště. Obora se rozprostírá se na rozloze téměř 12 ha. Přírodní park se nachází v nadmořské výšce od 477 až  do 487 m.n.m. a přírodní památkou byl vyhlášen v roce 1933. Svým názvem připomíná v současné době již zaniklou obec Černice a starou oboru tvoří smíšený porost dubů a habrů a vzrostlé borovice lesní, smrky a jedle bělokoré.

V lesním porostu nás zaujme převážně dub letní, který roste okolo 200 roků a najdeme jednotlivce výrazně starší. Místy v mezerách a porostních světlinách můžeme vidět porosty smrku a habru, které rostou 30 až 60 roků a na severovýchodním okraji přírodní památku lemuje pruh smrkového porostu. V chráněném území nebyly dlouhou dobu prováděny žádné zásahy avšak v dnešní době se území vhodně obnovuje nástupní generace lesa. Špatný zdravotní stav starého porostu se cíleně vhodnými zásahy obnovuje. Na území naleznete několik rybníků z nichž nejvyužívanější k rekreaci je rybník Rytíř.

Milovníci historie naleznou první zmínky o území na němž se v současné době nachází obora již v roce 1585, kdy se zde chovali bažanti. Černickou oboru založil Petr Vok o rok později a využil poddanskou půdu a byly zrušeny obce Černice, Benešov a Obrovka. V roce 1588 zakoupil Petr Vok statky ve Vyhnanicích a v Březnici pro potřeby Černické obory. Obora sloužila od dávných časů k chovu černé zvěře, daňků a jelenů. Je to jedna z nejstarších přírodních rezervací a je chráněná již od roku 1880. Oplocení okolo Černické obory bylo zrušeno v 80.letech 20. století.

Milovníci flory zde naleznou v podrostu dubů a habrů takové rostliny jako je například ptačinec velkokvětý, pšeníčko rozkladité, svízel vonný, s. okrouhlolistý, sasanka hajní, žindava evropská, strdivka nicí, čarovník pařížský a pryskyřník hajní. V místech, kde převládá dub letní nás v podrostu uvítají rostlinky dominantní ostřice třeslicovitá s příměsí biky bělavé, lipnice hajní, konvalinky vonné, černýše lučního, třtiny rákosovité a v nejvlhčích partiích i ostřice řídkoklasé, roztroušeně zde roste hadí mord nízký.

Milovníci hub budou ve svém ráji. Černická obora je bohatým nalezištěm různých druhů hub, najdeme tu hřib dubový, hřib pravý a další ze zástupců jedlých hub a objevíme tady i vzácný plstnatec tlustoostný, nehojný bělochoroš slzící a dubovnice střevovitá a z lupenatých hub mimo jiné mykorhizní muchomůrka královská, saprotrofní dřevožijná křehutka vlnatá.

Milovníci fauny tu mohou vidět kromě chráněného střevlíka mnoho dalších druhů brouků vázaných na přirozené lesní porosty jako jsou krasci, červenáček i lenec. Vyskytoval se tu také roháč obecný. Zástupci hmyzu mezi dvoukřídlými se tady pozoruhodně výskytují některé na prostředí náročné druhy, zejména smutnice, bedlobytek a zelenušky. Brouci jsou důvodem, proč je zde minimálně odstraňováno staré dřevo z padlých stromů. V černické oboře se v poslední době zdržuje menší stádo losů.

Území je volně přístupné a na části se nachází golfové hřiště.

Zajímavá místa v okolí:

Lovecký zámeček Hvězda Černický zámek je barokní zámeček, který leží při jižním okraji Černické obory. Byl postaven pro knížete Paara v letech 1766, nad vstupem je znak rodu Paarů s letopočtem stavby. Barokní zámeček je nazýván Hvězda, neboť stavba má tvar trojcípé hvězdy. Dvě ramena směřují od východu k západu a třetí k severu. Širokým průčelím je tato jednopatrová budova otevřena na jih do luk s roztroušenými duby. Dříve sloužil panstvu jako lovecký zámeček, v druhé světové válce byl zabrán okupanty a byla zde umístěna Hitlerova mládež. Po znárodnění byl zámeček ve vlastnictví státních lesů a chátral až do doby, kdy ho získala stavební faklulta ČVUT Praha a zámeček opravila do původní podoby.

Hájenka Černice – Hájenka  je v dnešní době zázemím pro golf.

Golfové hřiště – Nejstarší devíti jamkové golfové hřiště je citlivě zasazeno do chráněného území Černická obora a jamky vedou i lesem.

Černická tvrz – Na východ od zámečku je zachována starobylá budova zámeckého vzhledu, která měla původně také věž. Budova obsahuje starší zdivo a byla barokně přestavěna. Historikové se domnívají, že se zřejmě jedná o původní tvrz vladyků z Černic. Obec Černice byla při budování obory Petrem Vokem zrušena a tvrz tehdy byla využita jako lovecký zámeček v oboře.

Černická obora Černická obora Černická obora Černická obora

Jak se na Černickou oboru z našeho pronájmu dostanete?

  • autem přes obce Senožaty u Bechyně, Sudoměřice u Bechyně a  vlevo uvidíme nejprve zámeček Hvězda a naproti nám restauraci a vpravo i vlevo jsou golfová hřiště. U restaurace zaparkujeme auto a vydáme se na procházku po oboře.

Máme pro vás připravenou cykloturistickou mapu Mikroregionu Bechyňsko 1:50 000.
Města, obce i zajímavá místa, značené turistické trasy i mnoho dalšího najdeme i na mapách, které vydává Klub českých turistů a to mapy číslo 71 a číslo 76. Tyto mapy vám můžeme zapůjčit.

Přejeme vám hodně zážitků. Těšíme se na vás a na shledanou u nás U Šibalů.

zpracovala Jana Šibalová

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
cernicka-obora.jpg 1890.4 Kb
Tisk článku