Okolí
Tisk článku

K Černýšovickým jalovcům

Pozveme vás na tak trochu jiný výlet pěšky nebo na kole do Černýšovic podívat se do chráněného území na Černýšovické jalovce. Vydejte se s námi na výlet z našeho domu a nabízíme pohled na zajímavá místa v okolí.

V blízkosti obce Černýšovice najdeme chráněné území Černýšovické jalovce a od roku 1988 na ploše 1,26 ha v nadmořské výšce 425 m.n.m. je vyhlášenou přírodní památkou. Černýšovické jalovce je vlhká pastvina s jalovci v úpadu. Je to početná populace starých jalovců, které rostou pod dráty vysokého napětí. Původně byl zde vykácen pruh lesa k ochraně elektrických drátů a přírodní památka tak vznikla díky lidské činnosti. Silná populace sloupovité formy jalovce obecného roste v proluce pruhu lesa a na okrajích v podrostu lesa rostou jalovce v klasické rozklesané podobě.

Milovníci flory tu najdou mezohydrofilní vysoké porosty bylin svazu Calthion. Vyskytuje se tu nejvíce rostlina bršice kozí noha, pcháč bahenní, děbel lesní, tužebník jílmový, vrbina obecná, skřípina lesní, psárka luční, pryskiřník zlatožlutý, pýr plazivý a psineček výběžkatý. Od krajů chráněného území se šíří kopřiva dvoudomá, třtina křovištní a medyněk měkký. Na sušších stanovištích jsou vyvinuty porosty se zvonkem okrouholistým, kostřavou ovčí a trojzubcem poléhavým. Jalovce však postupně stárnou a zcela zde chybí mladší generace jalovců. V současné době někteří jedinci pozvolna usychají.

Milovníci fauny tu objeví hojné zastoupení některých ze stenotropních druhů brouků a uvidí zde střevlíčka, vodomila, lesáka a člunovce. V bylinách najdeme dvoukřídlý hmyz lužanku a na jalovci mají hálky bejlomorky.

Území je volně přístupné.

Zajímavá místa v okolí

Senožaty – Malá vesnička náležící k Bechyni,  kterou protíná silnice z Bechyně k nám do Haškovcovy Lhoty.

Šibeniční vrch – V nadmořské výšce 433 m.n.m. je vrch a na něm  kouzelná růžová stavba vodojemu a okolo ní v létě kvete spousta kopretin. Vedle se vyjímá rozvodna elektrické energie.K Černýšovickým jalovcům

Lišky – Místní část Bechyně najdeme při cestě do údolí řeky Lužnice. Uvidíme nové rodinné domky, staré vesnické usedlosti i rekreační chaty. V blízkosti řeky Lužnice najdeme na jedné zemědělské usedlosti zvoničku. V dobách své největší slávy musela být nádherná.

Hutě – Vesnička podél toku na levém břehu řeky Lužnice. Přes řeku Lužnici se dostaneme po mostě.

Černýšovice – Malou obcí protéká Všechlapský potok a ústí do řeky Lužnice.

Bechyňská Smoleč – Malá vesnice leží po obou stranách silnice z Bechyně do Tábora. V části obce je vyhlášena památková zóna a můžeme zde vidět původní ráz jihočeské vesnice.

Bežerovice – Upravená malá vesnička, kde na návsi nás zcela jistě zaujme kaplička.K Černýšovickým jalovcům

Jak se k Černýšovickým jalovcům našeho pronájmu dostanete?

  • V příloze článku můžeme najít mapu a vybrat si pro sebe nejvhodnější trasu pro pěší nebo trasu pro výlet na kole tak, jak každému z nás bude vyhovovat.

Máme pro vás připravenou cykloturistickou mapu Mikroregionu Bechyňsko 1:50 000.
Města, obce i zajímavá místa, značené turistické trasy i mnoho dalšího najdeme i na mapách, které vydává Klub českých turistů a to mapy číslo 71 a číslo 76. Tyto mapy vám můžeme zapůjčit.

Přejeme vám hodně zážitků. Těšíme se na vás a na shledanou u nás U Šibalů.

zpracovala Jana Šibalová

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
cernysovicke-jalovce.jpg 1890.8 Kb
Tisk článku