Tipy na pěší výlety
Tisk článku

Přes Smutnou na rozhlednu

Cestou necestou, poli, loukami i lesy půjdeme na výlet přes řeku Smutnou na rozhlednu. Zveme vás na další pěší trasu 12 km. Půjdeme z Bechyně a provedeme vás dalšími zajímavými místy v jejím okolí na dosah našeho domu.

Vydejte se s námi na cestu mezi poli, loukami i do mohutných jehličnatých převážně borových lesů, kde vzduch bude vonět. Projdete malebnou vesničkou a u rozhledny si pěkně odpočinout.  Z vrcholu rozhledny můžete shlížet dolů na okolní kraj jako pták a výhled z rozhledny bude pro vás za slunného počasí neobyčejným zážitkem v dosahu našeho domu.   

Přes Smutnou na rozhlednuPěší trasa nás vyvede z Bechyně kolem bývalého vodojemu, půjdeme Švestkovkou, cestou kolem polí a luk, projdeme kolem mlýna Na Prádle a po můstku přes řeku Smutná, přes obec Radětice okolo slunečních hodin a na návsi se vydáme k rozhledně. Z rozhledny se nám naskytne kouzelný výhled po krajině a shlédneme v klidu krajinu s obcemi. Odpočineme si a vydáme se lesem přírodním parkem Plziny a dojdeme na cestu, která nás dovede zpátky do Bechyně.

Zajímavosti na trase

Mlýn Na Prádle - Původní stavba mlýna zvaného Na Prádle pochází z konce 16.století. Mlýn leží na okraji malého rybníka a na břehu řeky Smutné. V současné době slouží mlýn jako penzion.

Přes Smutnou na rozhlednu Přes Smutnou na rozhlednu Přes Smutnou na rozhlednu Přes Smutnou na rozhlednu

Řeka Smutná –  Smutná je název malé řeky v jižních Čechách, pravostranný přítok řeky Lužnice. Délka jejího toku je téměř 50 km a plocha povodí měří okolo 250 km2.
Smutná pramení 4 km severně od Jistebnice ve výšce 620 m.n.m.. Na horním toku, nad ústím Petříkovického a Nadějkovského potoka, byla označována biblickým názvem Cedron. Protéká Jistebnicí a přivádí vodu do řady rybníků, dále přibírá vody potoků Kvaštovského a Dobřemilického. Nabere vodu Božejovického potoka východně od Přeštěnic, proteče Božeticemi, nabere vodu z Jezvinského a Božetického potoka. Doteče k Sepekovu a napojí rybník Chobot a nabere vodu z Milevského potoka, jejího největšího přítoku. Protéká Srlínem, Ratajemi, kde její průtok hlídá limnigrafická stanice, v okolí Haškovcovy Lhoty, přes Viktorův mlýn, okolo Radětic, přes mlýn Na Prádle a v Bechyni se pod zámkem vlévá do Lužnice ve výšce 356 m.n.m..

Radětice –  Obec leží uprostřed svých úrodných polí, luk a pastvin s vydatnými prameny vod v nadmořské výšce 421 m.n.m. a je vzdálena od Bechyně 4 km. Podél západní strany se táhnou velikým obloukem, mohutné jehličnaté lesy. V těchto lesích také najdete památky po staroobyvatelích tohoto kraje, kteří zde žili. Podél řeky Smutná vystupují mohutné navrstvené skály, kde v dutinách kdysi bylo možno najít krystaly křemene. Na pozemcích blízko obce najdete cihlářskou hlínu, která byla využívána místní cihelnou a vrstvu bílého písku smíšeného s bílým jílem používaného do malty. Je možné zde najít i bechyňské koule. V obci jsou sluneční hodiny  s číselníkem na zemi a sám pozorovatel funguje jako stínový ukazatel. Postavíme se na aktuální měsíc v roce a náš vlastní stín nám ukáže na číselníku čas.

Přes Smutnou na rozhlednu Přes Smutnou na rozhlednu Přes Smutnou na rozhlednu Přes Smutnou na rozhlednu

Rozhledna - Za obcí Radětice u lesa na okraji přírodního parku Plziny se tyčí rozhledna do výšky 13,2 m.
V létě roku 2003 vznikl nápad postavit si na vyvýšeném místě za obcí malou rozhlednu a na jaře 2004 začaly práce. Slavnostní otevření rozhledny se uskutečnilo 23. června 2004. Celkové náklady na výstavbu činily cca 100.000 Kč. Rozhledna má čtvercový půdorys se základnou 4 x 4 m. Celá je ze dřeva, včetně 44 schodů. Má 3 vyhlídková patra a 1 mezipatro. Mezipatro je ve výšce 2,1 m, první patro je ve výšce 5,4 m, druhé patro je ve výšce 7,9 m a třetí patro je ve výšce 10,8 m a je široké 2,4 m. Celková výška rozhledny je 13,2 m. Rozhledna je postavena na západ od obce na kraji lesa a je z ní výhled v rozmezí cca 150° od severovýchodu k jihovýchodu, především na Bechyni a okolní obce a osady Mikroregionu Bechyňsko. Při jasném počasí lze pozorovat cca 30 obcí a osad, které byly zvýrazněny na celkové výhledové fotografii, která v současné době bohužel již chybí. Tato fotografie byla umístěna v nejvyšším patře. Rozhledna je po celý rok volně přístupná. Pod rozhlednou jsou k posezení lavičky a stůl.

Přes Smutnou na rozhlednu Přes Smutnou na rozhlednu Přes Smutnou na rozhlednu Přes Smutnou na rozhlednu

Přírodní park Plziny - Přírodní park je rozsáhlý lesní komplex se Štenberským rybníkem spolu se Štenberským mlýnem, se zemědělskými usedlostmi Koudelka a Hemera a hájovnou Soví o rozloze 10 km2. Přírodní park se nachází mezi obcemi Hvožďany u Bechyně a Radětice. Hranici tvoří Bílinský potok, Štenberský rybník a silnice. Park patří do geomorfologického okrsku Bechyňská pahorkatina. Osou je plochý hřbet severojižního směru, kde svahy pozvolna klesají do údolí Bílinského potoka a ke vzdálenějšímu údolí řeky Smutné. Na severu hřbetu je vrch Jahodinská 489 m.n.m., na jihu vrch Babina 467 m.n.m. a nejnižší bod je údolí malého přítoku řeky Smutné 392 m.n.m. na jihovýchodě parku. Téměř celou plochu parku pokrývají lesy. Místa bez lesů se nacházejí v okolí hájovny Soví a na jihozápadě kolem Šternberského rybníka. V přírodním parku Plziny v blízkosti hájovny Soví můžete najít skupinu slovanských mohyl orientovaných v řadách od východu na západ.

V příloze článku můžete najít podrobný popis trasy pro pěší včetně turistické mapy se značenými turistickými cestami i označením zajímavých míst zpracovanou klubem českých turistů.

Máme pro vás připravenou cykloturistickou mapu Mikroregionu Bechyňsko 1:50 000.
Města, obce i zajímavá místa, značené turistické trasy i mnoho dalšího najdeme i na mapách, které vydává Klub českých turistů a to mapy číslo 71 a číslo 76. Tyto mapy vám můžeme zapůjčit.

Přejeme vám hodně zážitků. Těšíme se na vás a na shledanou u nás U Šibalů.

zpracovala Jana Šibalová

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Radětice rozhledna 12km.pdf Přes Smutnou na rozhlednu 1317.2 Kb
Tisk článku