Tipy na pěší výlety
Tisk článku

Údolím Lužnice do Dobronic

Jeden z nejpěknějších výletů je výlet na zříceninu hradu v Dobronicích. Pozvánka na pěší trasu 18 km s popisem zajímavých míst vedenou přímo okolo našeho domu.

Údolím Lužnice do Dobronic - zřícenina hradu v DobronicíchChcete poznat další z krásných koutů, které můžete mít na dosah našeho domu v obci Haškovcova Lhota? Máme pro vás pozvánku na krásnou procházku údolím řeky Lužnice, se špetkou historie, hustým borovým lesem, kde vám pod nohama bude šustit borůvčí a na polní cestě můžete potkat zajíce nebo se vám naskytne výhled na pasoucí se stáda srnčí.

Pěší túru začínáme v Bechyni v parku u vlakového nádraží, projdeme areálem lázní a cesta nás povede pod most nazývaný Bechyňská Duha do údolí řeky Lužnice. V údolí zůstaneme jen krátce, vystoupáme nahoru a kolem hřbitova lesní cestou sejdeme opět do údolí řeky Lužnice. Užijeme si cestu po pravém břehu Lužnice až do Obce Dobronice. Vystoupáme nahoru ke zřícenině hradu a můžete se zajít podívat na kostel Panny Marie. Opustíme Dobronice polní cestou přes osadu Větrov a les Borečný do obce Haškovcova Lhota a vydáme se Švestkovkou zpátky do Bechyně.

Zajímavosti na trase

Řeka LužniceLužnice je řeka v Jižních Čechách a je pravobřežní přítok řeky Vltavy. Délka jejího toku je 208 km a plocha povodí měří okolo 4 226 km2. Lužnice je pomalá řeka s malým spádem, s množstvím rybníků ve svém povodí a oblíbená vodáky, zejména v úseku od Tábora do Bechyně.

DobroniceObec se skrývá mezi lesnatými stráněmi v zákoutích plných romantismu a ticha samoty. Příkré holé skalnaté stráně, místy porostlé hustými tichými lesy, hluboké strouhy a strže, rybníky a ponuré zříceniny hradu nad tichou Lužnicí to vše jsou přírodní krásy, které můžete objevit.

Zřícenina hradu v Dobronicích – Nechme se zlákat do minulosti, kdy býval první hradní příkop a druhý, dnes ještě trochu patrný, třetí hradní příkop, který lze dnes také poznat. Vydejme se po nynější cestě do třetího hradního příkopu, po levé straně nám zůstane mohutná zeď s branou ze zámku předního. Touto branou bychom se dostali do zámku zadního (napravo) mostem. Z předního zámku bychom mohli jít do kuchyně zadního zámku po zvláštním mostě a pavlačích.
Nejkrásnější je bezesporu mohutná věž, do níž se chodívalo ze stavení nad branou po dřevěné pavlači a pod věží byla lidomorna. Mezi věží a hradbou byla úzká cesta a v 16.století zde udělali z brány průjezd přímo na nádvoří. Proti věži se projdeme po pokoji a z jeho oken se podívejme na údolí řeky Lužnice. Pod námi zůstane sklep s vchodem přímo do příkopu. Za věží bývala kuchyně a hluboká studna. A na závěr zavřete oči a představte si místo, kde býval palác a z jeho oken, z nichž některá jsou stále zachována do dnešní doby, zůstal nádherný pohled do údolí. Jaká byla procházka? Historii hradu si necháme na příště.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie – Na skalnaté stráni stojí starobylý gotický kostel ze 14. století a v 17. století byl upraven. Kostel je nejvýše položenou stavbou v obci Dobronice 429 m.n.m. a naskytne se nám odtud úchvatný pohled do údolí řeky Lužnice i s pozadím hlubokých lesů. Nejprve byl kostelem farním, poté v husitských bouřích osiřel a v druhé polovině 17. století tam konali jezuité služby boží. Oltář kostelíku pochází z refektáře opařanského kláštera. Následně kostel zpustl a byl znovu otevřen roku 1780.

Údolím Lužnice do Dobronic - řeka Lužnice v Dobronicích Údolím Lužnice do Dobronic - náves v Dobronicích Údolím Lužnice do Dobronic - zřícenina hradu s domky v podhradí v Dobronicích Údolím Lužnice do Dobronic - kostelík Nanebevzetí Panny Marie

Větrov – Osadu tvoří tři usedlosti. V osadě Větrov vás určitě zaujme dřevěná zvonička.

Borečný – Kouzelný borový les zvaný Borečný vás upoutá svými vzrostlými borovicemi, podrostem plným borůvčí i brusinku tam můžete najít a na mýtinách houští plné maliní. V lese se kdysi těžil písek pro potřebu místních obyvatel. Borečný skrývá i něco z historie, kdy zde můžete vidět skupinu mohyl, z nichž některé byly rozkopány a bronzové předměty byly uloženy v muzeu v Praze. Alespoň tak se to píše v knize.

Haškovcova Lhota – Obec Haškovcova Lhota může být základnou pro vaše procházky a rádi vám poskytneme zázemí a budeme se snažit, aby jste zde v našem domě našli klid a pohodu.

Švestkovka – Hezký místní název pro polní cestu, viďte. Švestkovou alej tam najdete spolu s keři a  špendlíky. Cesta vede z Bechyně, okolo božích muk a dojdete po ní k nám do Haškovcovy Lhoty. Cesta je opravdu polní, výmoly, louže i bláto vás nesmí odradit.

Údolím Lužnice do Dobronic - dřevěná zvonička na Větrově u Senožat Údolím Lužnice do Dobronic - borový les Údolím Lužnice do Dobronic - HAškovcova Lhota náves Údolím Lužnice do Dobronic - boží muka u polní cesty za Haškovcovou Lhotou

V příloze článku můžete najít podrobný popis trasy pro pěší včetně turistické mapy se značenými turistickými cestami i označením zajímavých míst zpracovanou klubem českých turistů.

Máme pro vás připravenou cykloturistickou mapu Mikroregionu Bechyňsko 1:50 000.
Města, obce i zajímavá místa, značené turistické trasy i mnoho dalšího najdeme i na mapách, které vydává Klub českých turistů a to mapy číslo 71 a číslo 76. Tyto mapy vám můžeme zapůjčit.

Přejeme vám hodně zážitků. Těšíme se na vás a na shledanou u nás U Šibalů.

zpracovala Jana Šibalová

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
bechyňská osma dobronice 18km.pdf Údolím řeky Lužnice do Dobronic 1098.5 Kb
Tisk článku